สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang Schoolข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2021-10-06 การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-09-29 การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
2021-09-23 มอบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
2021-09-17 การประเมินประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
2021-09-15 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
2021-09-09 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2021-09-06 ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา
2021-09-06 โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2021-09-06 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การคัดลายมือ ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอเกาะคา
2021-08-24 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564
2021-08-24 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
2021-08-24 กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา
2021-08-24 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 
2021-08-24 กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2564

บ้านแม่หลง-สบจาง

  • Banmaelong-Sobjang School
    257 หมู่ 1 บ้านแม่หลง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
    โทรศัพท์: 054349336 , 0970576417
    E-MAIL: banmaelongsobjang@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, บ้านแม่หลง-สบจาง