สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang Schoolโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่กิจกรรม : 2021-09-09

Responsive image

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นำโดย นายสากล วงศ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ปีงบประมาณ 2564  คนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 –  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 49 คน ทางโรงเรียนยังคงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อย่างเคร่งครัด


แกลอรี่


บ้านแม่หลง-สบจาง

  • Banmaelong-Sobjang School
    257 หมู่ 1 บ้านแม่หลง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
    โทรศัพท์: 054349336 , 0970576417
    E-MAIL: banmaelongsobjang@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, บ้านแม่หลง-สบจาง