สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang Schoolกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่กิจกรรม : 2021-09-15

Responsive image

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสากล วงศ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง โดยการนำของท่านพันเอก โสภณ นันทสุวรรณ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อาทิเช่น ชุด ppe หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเจลล์แอลกอฮอล์  เป็นการดำเนินโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2564 ให้กับ คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 


แกลอรี่


บ้านแม่หลง-สบจาง

  • Banmaelong-Sobjang School
    257 หมู่ 1 บ้านแม่หลง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
    โทรศัพท์: 054349336 , 0970576417
    E-MAIL: banmaelongsobjang@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, บ้านแม่หลง-สบจาง