สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang Schoolกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 

วันที่กิจกรรม : 2021-08-24

Responsive image

วันที่  25  มิถุนายน 2564  นายสากล  วงศ์หล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของยาเสพติดและได้รำลึกถึงเกียรติภูมิ ผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก  ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างเครัดอีกด้วย


แกลอรี่


บ้านแม่หลง-สบจาง

  • Banmaelong-Sobjang School
    257 หมู่ 1 บ้านแม่หลง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
    โทรศัพท์: 054349336 , 0970576417
    E-MAIL: banmaelongsobjang@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, บ้านแม่หลง-สบจาง