สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang Schoolโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่กิจกรรม : 2021-09-06

Responsive image

วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษาของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2564  เพื่อทำการคัดเลือกโรงเรียนแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


แกลอรี่


บ้านแม่หลง-สบจาง

  • Banmaelong-Sobjang School
    257 หมู่ 1 บ้านแม่หลง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
    โทรศัพท์: 054349336 , 0970576417
    E-MAIL: banmaelongsobjang@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, บ้านแม่หลง-สบจาง