สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang School

บุคลากรนายสากล วงศ์หล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0821850235
อีเมล : skan13254@gmail.com

กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางสาวพิชามญชุ์ โพธิศรี

ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 0906702685
อีเมล : krubowie3108@gmail.com

นางสาวสุภามาศ สุมีรัง

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0843622797
อีเมล : supamas223344@gmail.com


กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


นางสาวบงกช สัจจะเดช

ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 0970576417
อีเมล : yokies219@gmail.com


กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวปัทมาภรณ์ ใจไหว

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0922869502
อีเมล : nack_shinee@hotmail.com

นางนริศรา ประกอบศิล

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0861839866
อีเมล : jamsawang99@gmail.com


กลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นางสาวกันยาวีร์ วงค์คำตุ้ย

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0643520764
อีเมล : kanyawee0398@gmail.com


บ้านแม่หลง-สบจาง

  • Banmaelong-Sobjang School
    257 หมู่ 1 บ้านแม่หลง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
    โทรศัพท์: 054349336 , 0970576417
    E-MAIL: banmaelongsobjang@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, บ้านแม่หลง-สบจาง